logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

СЕПТЕМВРИ
01.09.2021 г. Откриване на учебната година – начало 11:30 часа
Посрещане на подготвителен, първи и пети клас в училище
01.09.2021 г. 

Час на класа за учениците от подготвителен, I – VII клас

06.09.2021 г.

Ден на Съединението на България - официален празник

17.09.2021 г.

Ден на София - учебен ден; презентации

17.09.21 г.

Последен срок за подаване на информация за петъчните извънурочни дейности

22.09.2021 г. Ден на Независимостта - официален празник, неучебен ден
26.09.2021 г. Европейски ден на чуждите езици - проекти по класове
До
30.09.2021 г.
Родителска среща за учениците от I - IV клас (онлайн)
До 30.09.21 г. Входящи тестове за учениците от II - VII клас

 

ОКТОМВРИ
01.10.2021 г. Първи ден за провеждане на извънурочни дейности
03.10.2021 г. Ден на обединението на Германия - V - VII клас; презентации
До 25.10.2021 г. Родителска среща за учениците от V - VII клас (онлайн)
До
31.10.2021 г.
Halloween - отбелязване в часовете по английски език 

 

НОЕМВРИ
30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. Есенна ваканция за учениците от подготвителен, I - VII клас
01.11.2021 г. Ден на народните будители - неучебен ден
11.11.2021 г.

Празник на фенерите - Ден на Св. Мартин за учениците от подготвителен, I, II и III клас

 

ДЕКЕМВРИ
06.12.2021 г. Празник Nikolaus - празнична програма за учениците от I - IV клас
01.12.2021 г. -
10.12.2021 г.

Междинни тестове:

I, II клас - български език и математика

III, IV клас - български език и математика, ЧО, ЧП

V - VII клас - български език, математика, история, география, химия, физика, човекът и природата, английски език, биология

21.12.2021 г.  Коледен базар
23.12.2021 г. Коледни тържества в и извън училище по заявка и организация на класните ръководители; последен учебен ден преди ваканцията
24.12.2021г. -
03.01.2022 г.
Коледна ваканция за учениците от I - VII клас

 

ЯНУАРИ
04.01.2022 г. Първи учебен ден след ваканцията за учениците от I - VII клас
11.01.2022 г. Международен ден на думата "Благодаря" - проекти по класове
27.01.2022 г. Последен ден за оформяне на срочни оценки за учениците от V – VII клас
31.01.2022 г. Край на първи срок - учебен ден

 

ФЕВРУАРИ
01.02.2022 г. Междусрочна  ваканция за учениците от подготвителен, I - VII клас
02.02.2022 г. Първи учебен ден от втори срок за учениците от подготвителен, I - VII клас
19.02.2022 г. Годишнина от гибелта на Васил Левски – отбелязва се в часа на класа
23.02.2022 г. 123 години от рождението на патрона на училището Ерих Кестнер - четене по класове

 

МАРТ
01.03.2022г. Празник на мартеницата - изработване и размяна на мартеници
02.03.2022 г. Карнавал за учениците от подготвителен, I, II и III клас - отбелязва се настъпването на пролетта
03.03.2022 г. Национален празник на Република България - официален празник
До 21.03.2022 г. Родителска среща за учениците от I - VII клас (онлайн)
22.03.2022 г. Международен ден на водата - проекти по класове
До
31.03.2022 г.
Празник на буквите за учениците от I клас
До
31.03.2022 г.
Седмица на грамотността за учениците от II - IV клас

 

АПРИЛ
01.04.2022 г. -
11.04.2022 г.
Пролетна ваканция за учениците от I-VII клас 
02.04.2022 г. Международен ден на детската книга
11.04.2022 г. Първи учебен ден след ваканцията
22-25.04.2022 г.  Великден - официален празник

 

МАЙ
01.05.2022 г. Ден на труда - официален празник
06.05.2022 г. Гергьовден - официален празник
09.05.2022 г. Ден на Европа – отбелязва се в часа на класа
09-13.05.2022 г. Изходящи тестове за учениците от I - III клас
До 15.05.2022 г.  Годишни тестове по немски език за учениците от I - IV клас
12.05.2022 г. Изпращане на випуск 2022 – (12 клас и подготвителен клас)
21.05.2022 г. Международен ден на музеите - организирано посещение
20.05.2022 г. - 31.05.2022 г. Изходящи тестове за учениците от V - VI клас
24.-25.05.2022 г.

Ден на славянската писменост и българската просвета и култура - официален празник; неучебни дни

26.05.2022 г.

Национално външно оценяване БЕЛ - IV клас

27.05.2022 г. Национално външно оценяване Математика - IV клас
27.05.2022 г. Последен ден за провеждане на извънурочни дейности
30.05.2022 г. Последен учебен ден за учениците от I - III клас
31.05.2022 г. Тържествено раздаване на свидетелства на учениците от I - III клас
До
31.05.2022 г.

Годишни тестове по немски език за учениците от V-VI

 

ЮНИ
01.06.2022 г. Ден на детето
02.06.2022 г. Ден на Христо Ботев и загиналите за Освобождението на България – (учебен ден)
30.05-03.06.2022 г. Изходящи тестове за учениците от V - VI клас
01.06.2022 г. -
10.06.2022 г.
Летен образователно-развлекателен градски лагер за учениците от I- III клас
09.06.2022 г. Последен ден за оформяне на годишни оценки за учениците от IV - VI клас
10.06.2022 г.

Международен ден на приятелството – дискусия в V-VI клас

14.06.2022 г. Национално външно оценяване БЕЛ - VII клас
16.06.2022 г. Национално външно оценяване Математика - VII клас
15.06.2022 г. Последен учебен ден за учениците от IV - VI клас
До 15.06.2022 г.

Едно-двудневна екскурзия с образователна цел за учениците от IV-VI клас

25.06.2022 г. Последен ден за оформяне на годишни оценки за учениците от VII клас
30.06.2022 г. Последен учебен ден за учениците от VII клас
30.06.2022 г. Последен учебен ден за учениците от VII клас
след 30.06.2022 г. Летни езикови курсове

 

ЮЛИ
До 05.07.2022 г. Издаване на удостоверения за завършен начален етап на учениците от IV клас
До 05.07.2022 г.

Връчване на свидетелствата за завършване на основно образование на учениците от VII клас

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички дейности, предвидени в календарния план, ще бъдат организирани и провеждани съобразно епидемиологичната обстановка в страната.
Настоящият Училищен календарен план е приет на ПС с протокол № 6 от 27.08.2021 г. и утвърден със заповед № 90/30.08.21 г. на Директора на училището.

Обучение

Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас.

прочетете повече


Директор на Основно училище

Лидия Василева  

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА
е директор на Основно училище "Ерих Кестнер" от 2021 година.

lidiavassileva@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Основно училище

Учениците са в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Основно училище "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм