logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Етичен кодекс на училищната общност

План за действие в изпълнение на стратегията за развитие за периода 2021-2023 г.

План за защита на учениците, на педагогическия и на непедагогическия персонал за периода 2021-2022 г.

План за сигурност за периода 2021-2022 г.

Правилник за дейността

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021-2022 г.

Стратегия за развитие за периода 2021-2025 г.

Програма за превенция ранното напускане на училище 2021-2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 2019-2020 г.

Училищен учебен план за 1а клас

Училищен учебен план за 2а клас

Училищен учебен план за 3а клас

Училищен учебен план за 4а клас

Училищен учебен план за 5а клас

Училищен учебен план за 6а клас

Училищен учебен план за 7а клас

График за провеждане на консултации с родители - I учебен срок 2021-2022 г.

Основни форми на педагогическо взаимодействие за Подготвителен клас

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет 

План-програма за безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022 година 

Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в Ковид криза

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условия на COVID-19

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм