logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

  • 14.12.2012 - 001
  • 14.12.2012 - 002
  • 14.12.2012 - 003
  • 14.12.2012 - 004
  • 14.12.2012 - 005

На 28.11.2012 се проведе пресконференция за представяне на проекта „Подобряване безопасността на труда в ЗОНТАКС ООД“, спечелен от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

 

Агенцията по заетостта предоставя безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение. Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца и стартира от 1.11.1012 година. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% от общите разходи и е на стойност 95086,38 лв. Целите на проекта са повишаване производителността и адаптивността на работещите в ЗОНТАКС ООД, а от там повишаване на нейната конкурентоспособност.

 

За успешното му реализиране и постигане на поставените цели са предвидени следните дейности:

 

  • Закупуване на облекло и лични предпазни средства
  • Изготвяне на анализ за състоянието на трудовата дейност и проектиране на нейната организацията
  • Внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа ОНSAS 18001:2007, което ще подпомогне да се подобри управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа. Ще доведе до спазването на законовите задължения, ще намали разходите по злополуки и ще подобри ефикасността на труда в ЗОНТАКС ООД
  • Сертифициране по стандарт за система за управление на безопасността и здравето при работа ОНSAS 18001:2007
  • Доставка и монтаж на аспирационна система, което ще доведе до подобряване параметрите на микроклимата, чрез контрол на факторите температура, влажност и движение на въздуха. Осигуряването на вентилация в кухненския блок има за цел именно да отговори на изискванията за работна среда, регламентирани в Наредба № 7 от 1999 год.

 

 

Екип по проекта:

Мария Каназирска - ръководител на проекта

Ира Анева – координира работата на екипа

Наталия Дойчинова – координира работата за провеждане на тръжните процедури

Росица Петева – води отчетността по проекта

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм