logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Министерският съвет одобри и втората кандидатура на Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“ за получаване на статута „Иновативно училище“.

  • 26.01.2019

На днешното си заседание правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година. ЧНГ „Ерих Кестнер“ е едно от 395-те иновативни училища от 133 населени места - от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта.

Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Припомняме, че още в началото на годината гимназията подаде предложението си за иновация, която се състои във въвеждането на „Интегрирано обучение по биология и химия в 9. клас“. Това е втората официална кандидатура на учебното заведение.

Тя предвижда 10% от часовете за обобщение и предговор по биология в 9. клас да бъдат с двама преподаватели, тъй като според учебния план едни и същи теми се разглеждат по различно време по биология и химия. При обобщителните уроци за отделните системи в човешкия организъм е планувано да бъдат включвани знания за различни химични елементи и съединения, които са свързани с процесите в тези системи и са от голямо значение за правилното им функциониране.

Сред основните мотиви, аргументиращи нуждата от подобна иновация, е подобряването на езиковата компетентност на учениците в ЧНГ „Ерих Кестнер“, тъй като предметите биология и химия в гимназията се изучават на немски език.

Първият си статут на иновативно училище ЧНГ "Ерих Кестнер" получи за инициативата си "Проектна седмица".

В Комисията за иновативните училища, оценявала предложенията от страната, участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм