logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Етичен кодекс на училищната общност

План за действие в изпълнение на стратегията за развитие за периода 2021-2023 г.

План за защита на учениците, на педагогическия и на непедагогическия персонал за периода 2021-2022 г.

План за сигурност за периода 2021-2022 г.

Правилник за дейността

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за периода 2021-2022 г.

Стратегия за развитие за периода 2021-2025 г.

Училищен учебен план за 8а клас 2021/2022 г.

Училищен учебен план за 9а клас 2021/2022 г.

Училищен учебен план за 10а клас 2021/2022 г.

Училищен учебен план за 11а клас, профил БЕЛ 2021/2022 г.

Училищен учебен план за 11а клас, профил Биология 2021/2022 г.

Училищен учебен план за 11а клас, профил Математика 2021/2022 г.

Училищен учебен план за 12a клас, профил Биология 2021/2022 г.  

Училищен учебен план за 12a клас, профил Математика 2021/2022 г.  

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022 г.

График за провеждане на консултации с родители - I учебен срок 2021-2022 г.

График за провеждане на консултации с ученици - I учебен срок 2021-2022 г.

План на дейностите по безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022 година 

Протокол от извънредно заседание на ПС на ЧНГ "Ерих Кестнер" №4/14.01.2020 за продължаване срока на иновацията "Проектна седмица"

 

 

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм