logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Ерик Хомбургер Ериксън е немски психолог и психоаналитик от еврейски произход, известен с теорията си за социалното развитие на човешките същества. Теорията му обяснява различните процеси по време на развитието на човешката психика.

Предлагаме на Вашето внимание част от теорията на Ерик Ериксън, обхващаща възрастовия период на децата от 2 до 6 години.


От 2 до 3 години

Основни знания:

 • Разпознават пола си;
 • Имитират действията и говора на околните;
 • Преструват се и играят различни роли, имитирайки действията на другите.

Разсъждения

 • Мислят напред, какво би могло да се случи;
 • Проявяват завидно постоянство и решителност в действията си (от които трудно се отказват), което се дължи на развитото им вече умение да набелязват и запомнят конкретна цел.

Памет

 • Паметта се развива значително;
 • Формират очаквания, основани на минал опит;
 • Набелязват цели, които успяват да запомнят;
 • Помнят събития от миналото, но не могат да преценят кога точно са се случили.

Комуникация

 • Използват все повече езика като средство за комуникация, което позволява повече и по-добър контакт с околните, но често срещат трудности и раздразнения поради невъзможността им да изговарят думите правилно;
 • Играта - средство за комуникация.

Език

 • Речникът на 2-годишните се състои средно от 300 думи;
 • Образуват кратки изречения, учат бързо и стигат до правилна употреба на времената и глаголите;
 • Формират по-дълги изречения;
 • До третата година речникът достига до около 1000 думи.

От 3 до 4 години

Основни знания:

 • Собствените действия и тези на другите се дължат и обясняват главно чрез емоциите и желанията.

Разсъждения

 • Мисълта е често нелогична, подчинена на зрителното възприятие (външния вид);
 • Смятат, че опитът им съвпада с този на другите - не разбират чужда гледна точка;
 • Понятията за време, място, количество и качество са им неясни.

Памет

 • Обяснението на минали и настоящи събития подобрява и развива паметта.

Комуникация

 • С бързото развитие на езика се развива и желанието за знания и комуникация;
 • Най-често в този период се задава въпросът "Защо?";
 • Езикът заема все по-голяма дял от начина на комуникация.

Език

 • Речта е ясна и разбираема;
 • Използват се свързващите частици като "ако, когато, но..." и речта става по-богата;
 • Словоредът и синтаксисът на изреченията са често правилни;
 • Могат да разказват истории.

От 4 до 6 години

Основни знания:

 • Могат да прогнозират и обясняват действията си и тези на другите.

Разсъждения

 • Бъркат причина със следствие ("Нямам яке... защото ми е студено.");
 • Не разбират понятията за време и количество;
 • Могат да правят аналогии (при познати обекти);
 • Разбират чужда гледна точка.

Памет

 • Запомнят значително количество информация, но бързо я забравят (въпреки това изследванията показват, че ученето в тази възраст спомага за по-лесното и бързо запомняне в бъдеще).

Комуникация

 • Нивото на езика е пряко свързано с комуникацията, колкото по-добър език, толкова по-голяма увереност и компетентност в комуникацията;
 • По-рядко включват/търсят възрастните в игрите;
 • Ориентират се повече към връстниците си.

Език

 • Могат да разказват истории без чужда помощ;
 • Граматиката, синтаксисът и гъвкавостта на речта са на високо ниво.

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм