logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

График за срещи с родителите - Първи срок на 2022/2023 година

График за срещи с учениците - Първи срок на 2022/2023 година

График за срещи с родителите - Първи срок на 2021/2022 година

График за срещи с учениците - Втори срок на 2019/2020 година

График за срещи с родителите - Втори срок на 2019/2020 година

График за срещи с родителите - Първи срок на 2019/2020 година

График за срещи с родителите - Втори срок на 2018/2019 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЧАСТНИ НЕМСКИ УЧИЛИЩА "ЕРИХ КЕСТНЕР"

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

 

 

График за срещи с родителите - Първи срок на 2018/2019 година

"Тиха пролет", "Бурно лято", "Шарена есен" или "Слънчева зима"?

Ерик Хомбургер Ериксън е немски психолог и психоаналитик от еврейски произход, известен с теорията си за социалното развитие на човешките същества. Теорията му обяснява различните процеси по време на развитието на човешката психика.

Уважаеми родители,

Щом четете тези редове, това означава, че училището, което посещава вашето дете, е взело насериозно проблема с тормоза между децата и една негова по-нова форма, така наречения кибертормоз. Макар че кибертормозът е във фокуса на настоящата публикация, той е част от едно много по-голямо явление, тормозът изобщо, който за съжаление често е обичаен сред децата в училищна възраст.

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм