logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Таксата включва обучение, учебни материали, хранене и дейности

Допълнително се заплаща по желание транспорт и индивидуално обучение

Вариант Учебна такса При договаряне Следващи вноски
Еднократно плащане 8 950лв.
8 950лв. -
Отстъпка за две деца 8 500лв.
8 500лв. -
Двукратно плащане 9 200лв.
4 600лв.
4 600лв. (до 31.01.2018 г.)
Отстъпка за две деца 8 700лв.
4 350лв.
4 350лв. (до 31.01.2018 г.)
Разсрочено плащане 9 850лв. 2 425лв.
9 х 825лв. (от 01.09.2017 г.)
Отстъпка за две деца 9 300лв. 1 875лв.
9 х 825лв. (от 01.09.2017 г.)

 

Таксата включва обучение и учебни материали

Допълнително се заплаща по желание транспорт, хранене, дейности и индивидуално обучение

 

Вариант Учебна такса При договаряне Следващи вноски
Еднократно плащане 7 500лв.
7 500лв.
-
Отстъпка за две деца 7 000лв.
7 000лв.
-
Двукратно плащане 7 650лв.
3 825лв.
3 825лв. (до 31.01.2018 г.)
Отстъпка за две деца 7 150лв.
3 575лв.
3 575лв. (до 31.01.2018 г.)
Разсрочено плащане 8 000лв.
2 375лв.
9 х 625лв. (от 01.09.2017 г.)
Отстъпка за две деца 7 450лв.
1 825лв.
9 х 625лв. (от 01.09.2017 г.)

 

Вариант Храна При договаряне Следващи вноски
Двукратно плащане 1 550лв. 775лв. 775лв. (до 31.01.2018 г.)

 

Вариант Клуб по интереси При договаряне Следващи вноски
Двукратно плащане 750лв. 375лв. 375лв. (до 31.01.2017 г.)

 

Вариант Транспорт При договаряне Следващи вноски
За ученици от 1 - 4 клас
Двукратно плащане 2 000лв. 1 000лв. 1 000лв. (до 31.01.2017 г.)
Разсрочено плащане 2 100лв. 300лв. 9 х 200лв. (от 01.09.2016 г.)
За ученици от 5 - 12 клас
Двукратно плащане 2 050лв. 1 025лв. 1 025лв. (до 31.01.2017 г.)
Разсрочено плащане 2 150лв. 350лв. 9 х 200лв. (от 01.09.2016 г.)

Ключов момент в дейността на Немски училища "Ерих Кестнер" е финансовата подкрепа на отделни ученици, от всички образователни степени.

Традиционно се дават отстъпки на семейства с повече от едно дете и на учителските деца.

Подпомагат се и ученици, които по една или друга причина, са изпаднали в неравностойно положение.

Всяка учебна година, Община Люлин посочва един изявен ученик, с отличен успех и одобрен от педагогическия съвет на 27-мо СОУ, за ученик в Немска гимназия "Ерих Кестнер". Този ученик получава големи финансови отстъпки.

Обучение

Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас.

прочетете повече


Директор на Основно училище

Прокоп Павлов  

ПРОКОП ПАВЛОВ
е директор на Основно училище "Ерих Кестнер" от създаването му през 1996 година.

pavlov@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Основно училище

Учениците са в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Основно училище "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече