logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

СЕПТЕМВРИ
07.09.2016 г. Откриване на учебната година
Посрещане на подготвителен и първи клас в училище
17.09.2016 г. Ден на София - учебен ден; презентации, eкскурзия
21.09.2016 г. Последен срок за подаване на информация за петъчните извънурочни дейности
22.09.2016 г. Ден на Независимостта - официален празник
26.09.2016 г. Европейски ден на чуждите езици - проекти по класове
29.09.2016 г. Родителска среща за учениците от II - IV клас
До
30.09.2016 г.
Входящи тестове за учениците от V - VII клас

 

ОКТОМВРИ
03.10.2016 г. Ден на обединението на Германия - V - VII клас; презентации
03.10.2016 г. -
07.10.2016 г.
Зелено училище за учениците от II - IV клас
13.10.2016 г. Родителска среща за учениците от V - VII клас
14.10.2016 г. Първи ден за провеждане на извънурочни дейности
До
31.10.2016 г.
Halloween - отбелязване в часовете по английски език

 

НОЕМВРИ
29.10.2016 г. -
01.11.2016 г.
Есенна ваканция за учениците от I - VII клас (не важи за подготвителен клас)
01.11.2016 г. Ден на народните будители - неучебен ден
10.11.2016 г. Празник на фенерите - Ден на Св. Мартин за учениците от подготвителен, I, II и III клас с участието на родителите

 

ДЕКЕМВРИ
06.12.2016 г. Празник Nikolaus - празнична програма за учениците от I - IV клас
01.12.2016 г. -
09.12.2016 г.
Междинни тестове:
I, II клас - български език и математика
III, IV клас - български език и математика, ЧО, ЧП
V - VII клас - български език, математика, история, география, химия, физика, човекът и природата, английски език, биология
22.12.2016 г.  Коледен базар
23.12.2016 г. Коледни тържества в и извън училище по заявка и организация на класните ръководители; последен учебен ден преди ваканцията
24.12.2016 г. -
04.01.2017 г.
Коледна ваканция за учениците от I - VII клас
24.12.2016 г. -
01.01.2017 г.
Коледна ваканция за учениците от подготвителен клас

 

ЯНУАРИ
02.01.2017 г. Първи учебен ден след ваканцията за учениците от подготвителен клас
05.01.2017 г. Първи учебен ден след ваканцията за учениците от I - VII клас
11.01.2017 г. Международен ден на думата "Благодаря" - проекти по класове
23.01.2017 г. -
27.01.2017 г.
Бяло училище за учениците от I - VII клас
27.01.2017 г. Последен ден за оформяне на срочни оценки за учениците от V – VII клас
30.01.2017 г. Представяне на срочните свидетелства за отпечатване за учениците от I - IV клас
31.01.2017 г. Представяне на срочните свидетелства за отпечатване за учениците от V - VII клас

 

ФЕВРУАРИ
03.02.2017 г. Раздаване на бележници и срочни свидетелства - учебен ден
04.02.2017 г. -
08.02.2017 г.
Зимна ваканция (не важи за учениците от подготвителен клас)
09.02.2017 г. Първи учебен ден за втори срок за учениците от I - VII клас
14.02.2017 г. -
15.02.2017 г.
Обсъждане на срочните свидетелства на учениците от I - VII клас (педагогически екип в среща с желаещи родители)
19.02.2017 г. Годишнина от гибелта на Васил Левски – отбелязва се в часа на класа
23.02.2017 г. 118 години от рождението на патрона на училището Ерих Кестнер - четене по класове
27.02.2017 г. Карнавал за учениците от подготвителен клас - отбелязва се настъпването на пролетта
28.02.2017 г. Карнавал за учениците от I – III клас - отбелязва се настъпването на пролетта
До
28.02.2017 г.
Открит урок по български и немски език за учениците от подготвителен клас

 

МАРТ
01.03.2017 г. Празник на мартеницата - изработване и размяна на мартеници
03.03.2017 г. Национален празник на Република България
06.03.2017 г. -
10.03.2017 г.
Бяло училище за учениците от подготвителен клас
22.03.2017 г. Международен ден на водата - проекти по класове
До
31.03.2016г.
Празник на буквите за учениците от I клас

 

АПРИЛ
02.04.2017 г. Международен ден на детската книга
08.04.2017 г. -
17.04.2017 г.
Пролетна ваканция (не важи за подготвителен клас)
14.04.2017 г. -
17.04.2017 г.
Великден - официален празник
18.04.2017 г. Първи учебен ден след ваканцията
До
30.04.2017 г.
Годишни тестове по немски език за учениците от I - IV клас
До
30.04.2017 г.
Вътрешноучилищен тест за училищна зрялост за постъпване в I клас

 

МАЙ
01.05.2017 г. Ден на труда - официален празник
04.05.2017 г. -
05.05.2017 г.
Изходящи тестове за учениците от I клас
06.05.2017 г. Гергьовден - официален празник
08.05.2017 г. -
12.05.2017 г.
Зелено училище - за учениците от подготвителен и I клас
08.05.2017 г. -
12.05.2017 г.
Изходящи тестове за учениците от II и III клас
09.05.2017 г. Ден на Европа – отбелязва се в часа на класа
10.05.2017 г. Национално външно оценяване Математика - IV клас
12.05.2017 г. Национално външно оценяване БЕЛ - IV клас
15.05.2017 г. Национално външно оценяване ЧП - IV клас
16.05.2017 г. Национално външно оценяване ЧО - IV клас
15.05.2017 г. -
19.05.2017 г.
Изходящи тестове за учениците от V - VII клас
16.05.2017 г. Изпращане на випуск 2016 – (12 клас и подготвителен клас)
18.05.2017 г. Международен ден на музеите - организирано посещение
19.05.2017 г. Национално външно оценяване БЕЛ - VII клас
22.05.2017 г. Национално външно оценяване Математика - VII клас
24.05.2017 г. -
25.05.2017 г.
Ден на славянската писменост и българската просвета и култура (официален празник; неучебни дни)
26.05.2017 г. Последен ден за провеждане на извънурочни дейности
29.05.2017 г. Национално външно оценяване Немски език - VII клас
30.05.2017 г. Последен учебен ден за учениците от I - IV клас
31.05.2017 г. Тържествено раздаване на бележници и свидетелства на учениците от I - IV клас
До
31.05.2017 г.
Годишни тестове по немски език за учениците от V – VII клас
До
31.05.2017 г.
Годишно тържество за учениците от подготвителен клас
До
31.05.2017 г.
Събеседване по немски език за постъпване в I клас

 

ЮНИ
01.06.2017 г. -
16.06.2017 г.
Летен образователно-развлекателен градски лагер за учениците от I – IV клас
01.06.2017 г. Ден на детето
02.06.2017 г. Ден на Христо Ботев и загиналите за Освобождението на България – (учебен ден)
01.06.2017 г. -
02.06.2017 г.
Тест за училищна зрялост за I клас – провежда се от комисия РЗИ - София
09.06.2017 г. Международен ден на приятелството – дискусия в V – VII клас
12.06.2017 г. Последен ден за оформяне на годишни оценки за учениците от V - VII клас
15.06.2017 г. Връчване на бележниците на учениците от V - VII клас
До
15.06.2016
Едно/двудневна екскурзия с образователна цел за учениците от V - VII клас
след
15.06.2016
Летни езикови курсове
30.06.2017 г. Последен учебен ден за учениците от подготвителен клас

Обучение

Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас.

прочетете повече


Директор на Основно училище

Прокоп Павлов  

ПРОКОП ПАВЛОВ
е директор на Основно училище "Ерих Кестнер" от създаването му през 1996 година.

pavlov@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Основно училище

Учениците са в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Основно училище "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече