logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Гимназия „Ерих Кестнер” ще си сътрудничи със списание „Образование и специализация в чужбина”. Специализираното издание бе представено пред учениците от 11. и 12. клас, които учат журналистика на немски. Начинаещите журналисти, които готвят материали за училищния вестник проявиха интерес да посетят редакцията и се запознаят с начина на работа на опитните им колеги. Списанието е специализирано в представяне на вузове в чужбина и програми за обучение на студенти и специализанти.