logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Във връзка с повишаване качеството на педагогическата дейност в Детска Градина "Ерих Кестнер", учителки от Іва ІІра и Подготвителна групи, бяха приети и посещават курс в СУ "Св. Климент Охридски" за придобиване на Магистърска степен по предучилищна педагогика.