logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Софийският университет "Св. Климент Охридски" - ДИУУ издаде удостоверение за "Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата" І - VІІІ клас и детска градина с ръководители на проекта Прокоп Павлов и Васил Паунов. Обхванати са учебните модули: "Пътно транспортни произшествия с деца и тяхната правна защита", "Психо-физиологически особености на децата и учениците като участници в пътното движение", "Изграждане на система от цели на обучението по БД по пътищата в детската градина и СОУ", "Технология на обучението по БД по пътищата в детската градина и СОУ".