logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

  • 14.05.2013 - 001
  • 14.05.2013 - 002
  • 14.05.2013 - 003
  • 14.05.2013 - 004
  • 14.05.2013 - 005

От март до август тази година Сара Паф, дипломиран психолог от Германия, работи в училище Ерих Кестнер по програма на доброволни начала. Тази програма предвижда изучаване на различни култури в чужди страни и представлява проект на комисията на UNESKO във взаимодействие с Министерството на външните работи. Целите на програмата са повишаване на интеркултурната компетентност и културен обмен.

 

Преди пребиваването си в София Сара Паф завършва психология и Немски като чужд език в университета в Триер. Тя би искала по време на престоя си в България да натрупа културен опит и да разшири педагогическите си познания преди да навлезе в професионалния си живот.

 

В съответствие с компетентностите, придобити по време на следването си, нейната дейност в училище обхваща преподаване както в основната, така и в гимназиалната степен. Така тя посредничи за представяне пред учениците на една актуална Германия, осъществява автентична комуникация и предлага възможности за разговор с носител на езика. Освен това се включва в преподаване на учебно съдържание - в момента представя например в 11. клас епохата на Просвещението. Също така планира провеждането на още един проект до края на престоя си.