logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Може ли музеят за бъде място, на което да се учи? Отговорът на този и редица подобни въпроси дава стартиралият през септември проект под ръководството на Мариана Джевлекова. В него е включено и обучението по други предмети, като целта е да се изградят у учениците качества като самостоятелност и поемане на отговорност. Работата с 10. и 11. класове е свързана и с предмета Екскурзоводство и подготвя планираните учебни екскурзии, първата от които е в Копривщица през октомври. Проектът бе представен пред преподавателите по различни предмети на немски от г-жа Джевлекова.