logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

  • 23.02.2016 - 001
  • 23.02.2016 - 002
  • 23.02.2016 - 003

Този ден учениците трябваше да покажат уменията си за красиво писане. На всеки беше предоставен специално напечатан текст на български и немски език, който те преписаха на красиво оформен лист. Всички проявиха старание и желание за добро изпълнение. Трите най-красиво изписани страници ще бъдат показани на табло в училище. В този ден се включиха и останалите ученици от първи, трети и четвърти клас.