logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

С помощта на своите родители, първокласниците изработиха табла със снимки на град София. Всеки ученик представи в час по Роден край своето табло пред съучениците си и разказа интересни факти за своя град.