logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

От септември 2014 до август 2015 Антония Мур ще работи в училище Ерих Кестнер по програма на доброволни начала. Тази програма предвижда изучаване на различни култури в чужди страни и представлява проект на комисията на ЮНЕСКО във взаимодействие с Министерството на външните работи. Целите на програмата са повишаване на интеркултурната компетентност и културен обмен.

Антония ще посредничи за представяне пред учениците на една актуална Германия, осъществява автентична комуникация и предлага възможности за разговор с носител на езика. През едногодишния й престой тя ще оказва съдействие и помощ в няколко проекта на учениците от гимназията.