logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Марияна Якимова и Емилия Александрова участваха в семинар на тема: „Успешни практики за социално и емоционално обучение на подрастващи“, който се проведе на 13 и 14.12 2014г. в София – хотел“Метрополитън“.

На семинара присъстваха учители, психолози, директори на училища и експерт от РИО на МОМН, София-град. Участниците бяха запознати и обучени да работят с Програма за социално и емоционално обучение на подрастващи. Всички получиха материали с разработени уроци и сертификати за придобити умения.

В България програмата се осъществява от Асоциацията на Лайънс клубовете Дистрикт 130-България чрез Фондация Лайънс Куест България.