logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Необходими документи за записване в Немска Езикова Гимназия "Ерих Кестнер":

 • Договор за записване (предоставя се от училището);
 • Паспортни снимки - 4 бр.;
 • Копие от лична карта или акт за раждане;
 • Удостоверение за завършен 7 клас (за прием в 8 Клас);
 • Копие от личен картон и удостоверение за преместване ( за прием след 8 Клас);
 • Здравен картон;
 • Данни за личния лекар.

 

График на записването в Немска Езикова Гимназия "Ерих Кестнер":

 • В 8ми клас се приемат ученици с общ успех от удостоверението за завършен 7ми клас не по-малко от много добър 4.50 и годишни оценки по Български език, Математика и Чужд език - не по-малко от много добър 5.
  Кандидатите полагат тест по български език и литература, тест по математика и тест по немски език (само за прием в група „Напреднали”).
 • Кандидатите могат да участват в класирането и с резултатите си по български език и литература и математика от външното оценяване в края на 7. клас.
 • Записването е до 10 юли.
 • При наличие на свободни места се извършва второ класиране. Записването на второ класиране е до 30 юли.
 • Ученици с отличен успех от 7. клас и отлични резултати на тестовете могат да кандидатстват за стипендия.
 • За прием в 9 - 12 клас кандидатите трябва да представят документи за завършени гимназиални класове от училището, което са посещавали. С кандидатите се провежда интервю. При необходимост се полагат приравнителни изпити по ред и график, определени от директора на немска гимназия „Ерих Кестнер”.
 • Ученици, идващи от училища в чужбина, следва да легализират документите си в МОН до началото на учебната година.

 

Обучение

Немска гимназия "Ерих Кестнер" е едно от училищата в страната, партньори в инициативата PASCH, които с методическата и финансова подкрепа на Консултантския отдел по немски език от Федерална република Германия провеждат специализирано обучение по немски език.

прочетете повече


Директор на Езикова гимназия

Лидия Василева  

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА
е директор на Езикова гимназия "Ерих Кестнер" от 2012 година.

lidiavassileva@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Езикова гимназия

Класните стаи са добре обзаведени, езиковите кабинети са отлично оборудвани с нагледни материали и съвременна техника за интерактивно обучение.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Езикова гимназия "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече