logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

СЕПТЕМВРИ
31.08.2016 г. Педагогически съвет от 9:00 ч.
07.09.2016 г.  Откриване на учебната 2016/2017 година - начало 11:00 ч.
След тържеството: Час на класа за всички випуски
Учебни занятия за VIII клас до 14:00 ч.
10.09.2016 г. Работен и учебен ден

13.09.2016 г.

Родителска среща за VIII клас от 17:00 ч.

17.09.2016 г.

Ден на София! – учебен ден с пограмата за петък или спортен празник

22.09.2016 г.

Ден на Независимостта! (официален празник)

15.09.2016 г. -
27.09.2016 г.

Тестове входно ниво: БЕЛ, математика VIII – XII клас
немски език, английски език IX – XI клас

26.09.2016 г.

Европейски ден на езиците – проект в X клас

 

ОКТОМВРИ
03.10.2016 г. Ден на обединението на Германия - проекти по класове
20.10.2016 г. Педагогически съвет от 16.00 ч. Родителска среща от 17:00 ч.
29.10.2016 г. -
01.11.2016 г.
Есенна ваканция

 

НОЕМВРИ
01.11.2016 г. Ден на народните будители! (неучебен ден)
06.11.2016 г. Президентски избори
--.11.2016 г. Пилотен устен изпит за DSD II (участие в регионален изпит)
03.11.2016 г. -
11.11.2016 г.
Междинни тестове по немски език (без DSD групата в XII клас) и английски език

18.11.2016 г.

Пробен писмен изпит за DSD групата в XII клас (9:00 - 13:00 ч.)

23.11.2016 г.

Педагогически съвет от 14:15 ч.

30.11.2016 г.

Писмен изпит за DSD II (КМК) - участие на група от XII клас (денят е учебен за учениците от XII клас, които не полагат изпит)

 

ДЕКЕМВРИ
06.12.2016 г. Празник Nikolaus - честване в VIII клас в часовете по немски език
05.12.2016 г.-
16.12.2016 г.
Класни работи по БЕЛ и математика за учениците от VIII - XI клас
22.12.2016 г. Коледен базар

23.12.2016 г.

Коледни тържества, организирани по класове

24.12.2016 г. -
04.01.2017 г.

Коледна ваканция

 

ЯНУАРИ
05.01.2017 г. Първи учебен ден след ваканцията
05.01.2017 г. -
13.01.2017 г.
Класни работи в XII клас
05.01.2017 г. -
13.01.2017 г.
Класни работи по немски и английски език за учениците от VIII - XI клас

31.01.2017 г.

Последен ден за внасяне на срочните оценки – до 14 ч.

 

ФЕВРУАРИ

03.02.2017 г.

Раздаване на бележниците (след часовете)

04.02.2017г.-
08.02.2017 г.

Зимна ваканция за VIII - XI клас

04.02.2017г.-
06.02.2017 г.

Зимна ваканция за XII клас

07.02.2017 г.

Първи учебен ден за II учебен срок за XII клас

09.02.2017 г.

Първи учебен ден за II учебен срок за VIII - XI клас

19.02.2017 г.

Годишнина от гибелта на Васил Левски (час на класа)

23.02.2017 г.

Рожден ден на Ерих Кестнер - проект в VIII и IX клас

 

МАРТ
03.03.2017 г. Ден на Освобождението на България от османско робство – официален празник
06.03.2017 г. -
17.03.2017 г.
Подаване на заявления за явяване на ДЗИ
13.03.2017 г.-
24.03.2017 г.
Класни работи по немски език и математика за учениците от XII клас
29.03.2017 г. Педагогически съвет от 14:15 ч.

 

АПРИЛ
08.04.2017 г.
17.04.2017 г.
Пролетна ваканция за учениците от VIII - XI клас 
13.04.2017 г.
17.04.2017 г.
Пролетна ваканция за учениците от XII клас
18.04.2017 г. Първи учебен ден след ваканцията
10.04.2017 г.-
13.04.2017 г.
Класна работа по английски език за учениците от XII клас

18.04.2017 г.
21.04.2017 г.

Класна работа по БЕЛ за учениците от XII клас

20.04.2017 г

Ден на отворените врати от 14:00 ч. до 19:00 ч. Педагогически съвет от 12.00 ч.

 

МАЙ
01.05.2017 г. Ден на труда - официален празник (неучебен ден)
06.05.2017 г. Гергьовден – официален празник
09.05.2017г. Ден на Европа (час на класа)
10.05.2017г. Последен ден за внасяне на годишните оценки в XII клас. ПС 14:10 ч.

12.05.2017 г. -
17.05.2017 г.

Изпити за промяна на оценката за учениците от XII клас

02.05.2017 г. -
12.05.2017 г.

Класни работи по БЕЛ и математика за учениците от VIII клас
Класни работи за учениците от IX - XI клас

15.05.2017 г.

Изпращане на випуск 2017 - 12:30 ч.

19.05.2017 г.

Държавен зрелостен изпит по БЕЛ (неучебен ден)

22.05.2017 г.

Втори задължителен ДЗИ по предмет по избор (неучебен ден)

24.05.2017 г. -
25.05.2017 г.

Празник на славянската писменост и българската просвета и култура – официален празник (неучебни дни)

 

ЮНИ
06.06.2017 г. Писмен годишен изпит по немски език за учениците от VIII клас
08.06.2017 г. Устен годишен изпит по немски език за учениците от VIII клас
09.06.2017 г. Краен срок за обявяване на резултатите от ДЗИ
14.06.2017 г. Последен ден за внасяне на срочните и годишните оценки на учениците от VIII - XI клас (без немски език в VIII клас и групата DSD в XI клас) - до 14:00 ч.

16.06.2017 г.

Раздаване на бележниците - 10:00 ч. (без VIII клас и група DSD в XI клас).
Връчване на дипломите за средно образование на випуск 2017 г.

19.06.2017 г.-
29.06.2017 г.

Интензивен курс по немски език за групата DSD в XI клас

23.06.2017 г.

Национално външно оценяване по немски език за учениците от VIII клас

26.06.2017 г.

Педагогически съвет за приключване на учебната година - 10:00 ч.

30.06.2017 г.

Раздаване на бележниците на учениците от VIII клас и на групата DSD в XI клас

Календарният план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 8 от 31.08. 2016 г.

Календарният план е утвърден със заповед № 107 от 31.08.2016 г. на директора на училището.

Обучение

Немска гимназия "Ерих Кестнер" е едно от училищата в страната, партньори в инициативата PASCH, които с методическата и финансова подкрепа на Консултантския отдел по немски език от Федерална република Германия провеждат специализирано обучение по немски език.

прочетете повече


Директор на Езикова гимназия

Лидия Василева  

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА
е директор на Езикова гимназия "Ерих Кестнер" от 2012 година.

lidiavassileva@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Езикова гимназия

Класните стаи са добре обзаведени, езиковите кабинети са отлично оборудвани с нагледни материали и съвременна техника за интерактивно обучение.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Езикова гимназия "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече