logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Ако бъдещето на Вашето дете е свързано с немския език, има поне пет причини да ни го поверите.

  • При нас, в спокойна среда, деца от 2 до 6 - годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал.
  • Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит. Чуждоезиковото обучение се осъществява по авторска програма. Немският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират умения за устна немска реч и навлизат в нов свят.
  • За децата се осигурява четири пъти на ден пълноценна храна. За здравето им се грижи квалифициран медицински екип, логопед и психолог. Дневният режим е балансиран според възрастта на децата. Редуват се учене и игра, изграждат се етични норми на поведение, осигуряват се спокойствие и положителни емоции.
  • Помещенията на детската градина са светли, уютни и предлагат възможност за разнообразни дейности. Постоянно охраняваният училищен двор, като място за отдих и игра на чист въздух е с обширна тревна площ и е оборудван с пързалки, люлки, катерушки, пясъчници.
  • Неизменна част от живота на градината са немските и българските празници. Децата изявяват своите възможности и таланти в клубове по интереси, като плуване, футбол, художествена гимнастика, народни танци, живопис, пластика, приложно изкуство, вокална група. Ежегодно се организира ски-училище.
  • За новопостъпилите 2-годишни деца се изисква и резултат от Васерман на един от родителите.

 

 

Извадка от "Правилник за Вътрешния ред" на ДГ "Ерих Кестнер"


I. Работно време, прием

1. Работното време на Детската градина е от 07:30 до 18:00 ч. След този час, за всеки 40 минути (един учебен час) се заплаща такса в размер на 10,00лв. Тази такса се заявява от дежурен служител и се подава за заплащане в касата.

2. С цел спазване на дневен режим и нормално протичане на учебните занятия е желателно децата да бъдат довеждани до 08:30 ч.

3. Предаването на децата на непознати лица, без изрично предупреждение на родител е недопустимо.

4. Задължително родителите своевременно уведомяват учителките за промени в подадените телефони за връзка с тях.

5. При промяна в работното време, извънредни работни дни, промени в графика на училищен транспорт, родителите се уведомяват личнo.

6. Родителите се задължават да спазват установените часове за предаване и поемане на децата от училищните автобуси. Допуска се закъснение в рамките на 2-3 минути, след което автобусите продължават по маршрут.

 

II. Условия на обучение и възпитание

1. Началото на учебната година за Детска градина "Ерих Кестнер" е 01.09. и приключва на 30.06.

2. Учебните помагала за всички деца от Детската градина се осигуряват от "Зонтакс" ООД

3. Индивидуалните учебни пособия се осигуряват по фиксиран списък от родителите, които проследяват за нужда от подмяна през учебната година

4. Присъствието на родители в занималните и двора на детската градина, както и продължителни разговори с учителки в учебно време се допуска само по изключение.

5. Педагозите по групи се определят от Директора и Управителите на институцията. Учебните програми и хорариум са съобразно предписаните инструкции на държавните образователни институции.

6. Промени в заявените допълнителни дейности на децата от ПГ и ПК се допускат само в края на първи срок и при възможност.

7. Извеждане на децата от детската градина във връзка с планирани мероприятия, се осъществява след като родителите са уведомени лично и са заявили желанието си с подписана декларация.

8. При негативни прояви на дете в групата или в училищните автобуси, се уведомяват родителите. При системно нарушаване правилата на поведение, следва отстраняване на детето от детска градина за срок от 3 - 5 учебни дни.

9. При възникнали проблеми, родителите имат право да се обърнат за съдействие към директорката на детската градина.

 

III. Изисквания, свързани със здравословното състояние на децата

1. При постъпване в детската градина, родителите задължително представят всички необходими медицински документи (Наредба №3 / 05.02.2007 г.).

2. В Детската градина не се допускат деца в незадоволително здравословно състояние.

3. След отсъствие на детето за повече от 10 дни, се представя медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт с ОВЗ.

4. При възникнал здравословен проблем или нараняване, задължително за това се уведомяват родителите.

5. При необходимост от прием на медикамент, медицинското лице се консултира с отбелязаните в картона на детето алергии и с родителите.

6. При възникнали симптоми на заболяване, детето се поема от медицинското лице и при нужда, се поканват родителите да го вземат. Забранява се присъствието на дете, нуждаещо се от лечение.

7. В Детската градина не се приемат медикаменти.

8. При хронични заболявания, налагащи приемането на медикаменти и не носещи опасност за останалите деца, родителите уведомяват медицинското лице

9. Родителите се задължават да проверяват дали децата им не носят в себе си медикаменти или опасни за живота и здравето предмети.

10. Не се допуска внасяне на хранителни продукти в Детската градина. При повод, задължително продуктите се проверяват за срок на годност (сертификат), оставят се при учителките, които контролират консумацията.

11. При специфична хранителна проблематика и нужда от диета на детето, родителите уведомяват за това медицинското лице.

 

IV. Правила, свързани с финансовите отношения

1. Таксите за детска градина "Ерих Кестнер" се определят от управителите на "Зонтакс" ООД.

2. Всички такси се заплащат в касата на ЧНУ "Ерих Кестнер" или по банков път и за това се издава документ.

3. Преизчисляване на таксата се допуска само при отсъствие на детето за повече от 30 календарни дни в учебно време и с представяне на медицински документ.

4. При незаплатени в срок вноски, родителите се приканват да заплатят. При липса на издължаване, детето се отстранява от Детска градина.

5. Участие в мероприятия извън фиксираните в договора и по желание на родителите се заплащат допълнително.

6. Забранява се събирането на пари от учителки или персонал

7. При повреда на училищен инвентар, родителите закупуват нов.

8. При провеждане на благотворителни акции, сумите/материалите се описват в протокол с подпис на директора.

Обучение

При нас, в спокойна среда, деца от 3 до 7 - годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал.

прочетете повече


Дневен режим

прочетете повече


Материална база

Детска градина

Малките деца разполагат с отделни помещения за занималня и сън, столова и собствена кухня, физкултурен салон.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Детска градина "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм